LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Landbrugsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for dansk landbrug. At skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet og samtidig passe på vores klima og miljø.

Landbrugsstyrelsen deltager i alle opgaver i forbindelse med udformning af love og bekendtgørelser på landbrugsområdet nationalt såvel som i EU regi. Landbrugsstyrelsen administreret landbrugsstøtte ordningerne under landdistriktsprogrammet.

Landbrugsstyrelsen har ansvaret for jordfordelingsloven, herunder gennemførsel af offentlige jordkøb og jordfordeling. Landbrugsstyrelsen har ansvaret for opkøb, gensalg og drift af landbrugsstyrelsens midlertidige beholdning af arealer.

Landbrugsstyrelsen vil i LIFE IP Natureman afprøve en ny type kontrol for naturpleje, som har fokus på naturværdien, og ikke kun på slåning eller græsningsindsatsen. Med den nye model tages udgangspunkt i indikatorer for biodiversitet. Det betyder, at landmanden bliver kontrolleret på den naturværdi, der er opnået, frem for om arealet er blevet slået eller afgræsset pr. 15. september. Landbrugsstyrelsen forventer at foretage de første prøveregistreringer i 2020. Arbejdet udføres i tæt sammen med de øvrige parter i projektet, og med inddragelse af landmænd og naturplejere, deres landbrugskonsulenter og det øvrige landbrugserhverv.

Læs mere om landbrugsstyrelsens arbejde her.

Læs mere om den effektbaserede naturtilskudsordning her.

Landbrugsstyrelsen arbejder i Natureman desuden med at udvikle redskaber til jordfordeling som kan håndtere de udfordringer som en multifunktionel tilgang til ådalene giver.

Louise Piester, som er EU direktør i Landbrugsstyrelsen, deltager i den nationale styregruppe.

Jesper Loldrup, som er enhedschef for Landbrugsstøtte og Geodata, deltager i den regionale styregruppe.

Effektbaseret naturtilskudsordning

Sarah Vestergård Hansen

Specialkonsulent
Landbrugsstøtte og Geodata

Jordfordeling

Jesper Blaabjerg

Chefkonsulent
Natur- og Landbrugsudvikling