LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Logo 15. juni Fonden

15. juni Fonden arbejder for at skabe et Danmark, hvor naturen og landskabet beskyttes og benyttes med respekt for deres blivende værdier. Fonden prioriterer projekter og indsatser, der er synergiskabende og som kan opskaleres og være eksempeldannende.

15. juni Fonden prioriterer projekter og indsatser, der skaber sammenhæng, størrelse og synergi. Fonden prioriterer derfor støtte til etablering af nye naturområder i tilknytning til eksisterende naturområder. Det er Fondens overbevisning, at større og mere sammenhængende naturområder skaber en bedre og mere robust natur. Fonden prioriterer endvidere projekter og indsatser, der gennemføres som et led i en større sammenhæng og dermed bidrager til at skabe synergi mellem tiltag.

15. juni Fonden prioriterer projekter og indsatser, der understøtter en holdbar økologisk funktionalitet med en naturlig eller naturnær dynamik for økosystemer og arter. Fonden støtter naturforvaltning som naturnær proces og bæredygtig driftsgren. Fonden støtter jagtrelaterede aktiviteter, der fremmer jagtudøvelsens positive bidrag til natur og biodiversitet.

15. juni Fonden støtter projekter og indsatser, der øger befolkningens viden om og engagement i natur og biodiversitet.

15. juni Fonden støttede i 2017 udarbejdelse af ansøgningen om LIFE IP Natureman med 483.000 kr.

15. juni Fonden er finansiel partner i LIFE IP Natureman og støtter projektet med 2,5 mio. kr. Fonden er desuden repræsenteret ved Programchef Steffen Brøgger Jensen i den Regionale Styregruppe for Natureman, og i arbejdsgruppen om opbygning af et Videncenter for Naturforvaltning under aktion E3: Kapacitetsopbygning

15. juni Fonden har desuden givet en støtte på 220.000 kr. til det supplerende projekt: ”Videncenter for Naturforvaltning – overblik over eksisterende viden”. Læs mere om projektet her.