Temadag om ”Tekniske hjælpemidler og tilsyn med dyr i naturplejen”

Publiceret 14-10-2022

Den 20. september 2022 blev der afholdt temadag på Halkær Kro ved Nibe om tekniske hjælpemidler og tilsyn med dyr.

Der var 55 deltagere, som alle på en eller anden måde har naturpleje som driftsgren i deres daglige virke dvs. landmænd/naturplejere, rådgivere, medarbejdere fra kommuner og styrelser samt repræsentanter fra fx. Aage V. Jensen Naturfond m.v.

Temadag på Halkær Kro om tekniske hjælpemidler og tilsyn med dyr

Formiddagen bød på oplæg om den praktiske brug af droner og GPS i naturpleje.

  • Sebastian Jensen, Nordjysk Dronecenter holdt oplæg om brugen af droner i forbindelse med tilsyn af dyr, hegn og græsningsarealer. Herefter var der en demonstration med overflyvning af naturareal.
  • Steffen Verlin og Helge Bay Smidt gav oplæg om deres erfaringer med droner i tilsyn med dyr i naturpleje. Steffen og Helge deltager begge i 2 års forsøg, hvor droner og GPS halsbånd afprøves og der indsamles erfaringer.
  • Spørgsmål fra salen blev styret af Søren Himmelstrup fra AMU Nordjylland.

Eftermiddagens program indeholdt en tur ud i de nærliggende naturområder, hvor 3 hold fik demonstreret brugen af droner og der var god tid til snak og spørgsmål.

Tilbage på Halkær Kro faciliterede Søren Himmelstrup en workshop om fordele og ulemper ved at deltage i naturforvaltningsprojekter – med fokus på kommunikation mellem projektets ansatte og øvrige deltagere. Input fra workshoppen skal bruges i udvikling af projektets kommunikation og sikring af mere videndeling og synergi blandt rådgiverne på listeordningen, landmænd og kommunerne/naturstyrelsen.

Præsentationer fra temadagen findes her.

For yderligere information:

Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune

Mail: Obfuscated Email

Tlf.: +45 72 57 73 08