Nye projekter ved Velds Møllebæk

Publiceret 09-09-2021

Et katalog over mulige projekter er blevet udarbejdet af Viborg Kommune for Velds Møllebæk.

I et samarbejde med lodsejere og Københavns Universitet har Viborg Kommune i LIFE Natureman udarbejdet et katalog over mulige projekter for Velds Møllebæk som de vil prøve at få realiseret inden for de kommende år. Projekterne vil fremme natur- og miljøtilstanden. Projektområdet er på ca. 971 ha og har fokus på Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO), ændring af de hydrologiske forhold og sikre den fremadrettede pleje af arealerne. Området er en del af Natura-2000 område: 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.

 

Læs mulighedskataloget her.

Viborg Kommunes hjemmeside

 

Yderligere oplysninger:

Eva Christensen
mail: Obfuscated Email
Tlf: +45 87 87 55 71