Nye projekter ved Sdr. Onsild Enge

Publiceret 06-09-2021

Et katalog over mulige projekter for området er blevet udarbejdet.

En oversigt over mulige projekter for Sdr. Onsild Enge er blevet udarbejdet af Viborg Kommune, Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune i samarbejde med lodsejere, beboerforeninger og andre interessenter. Projekterne vil fremme natur- og miljøtilstanden og understøtte naturplejen i området. De vil blive forsøgt realiseret over de kommende år.

Projektområdet omfatter 2100 ha og har fokus på at genskabe de grundvandsfødte naturtyper der kan tilbageholde CO2. Da driften af området er besværliggjort af små lodder, er der igangsat forundersøgelser til multifunktionel jordfordeling (MUFJO), som skal skabe større sammenhængende arealer.

Området er en del af Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.

 

Læs mulighedskataloget her.

 

Viborg Kommunes hjemmeside

Randers Kommunes hjemmeside

Mariagerfjord Kommunes hjemmeside

 

Yderligere oplysninger:

Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen
Specialkonsulent, Agronom 
Mail: Obfuscated Email
Tlf. arbejde: +45 72 54 38 98
Tlf. mobil: +45 41 15 77 66