Stor interesse for en Landskabsstrategi for Nørreådalen

Publiceret 28-10-2019

I Nørreådalen er 114 landmænd blevet interviewet omkring deres syn på ådalens forvaltning, og for deres planer for egne arealer.
Resultaterne fortæller, at mange landmænd og lodsejere er interesseret i, at der sker ændringer i forhold til forvaltningen af Nørreådalen og at der er stor interesse for udarbejdelse af en Landskabsstrategi for ådalen.

Viborg Kommune har startet et projekt, der skal munde ud i en Landskabsstrategi for Nørreådalen. Arbejdet forventes at indgå i et forskningsprojekt om Regionale Landskabsstrategier ved Københavns Universitet og indgår som et komplementært projekt i LIFE IP Natureman. Københavns Universitet gennemførte i foråret 2019 en interview undersøgelse af 114 landmænd i oplandet. I september holdt Viborg Kommune to identiske møder for alle de, der var blevet interviewet. Jørgen Primdahl fra Københavns Universitet fremlagde resultaterne fra interviewundersøgelserne. Resultaterne viser overordnet, at der er stor interesse for at være med til at lave en landskabsstrategi for Nørreådalen. Især er der interesse for forskellige muligheder for tiltag i Nørreådalen, som biomassehøst, græsning, naturpleje, jordfordeling mv.

Der offentliggøres en rapport over resultaterne til november.

Læs mere om projektet ved Nørreådal på Viborg Kommunes hjemmeside.

 

Yderligere information:

Hanne Døssing Hornum, projektleder
Mail: Obfuscated Email
Tlf: +45 87 87 55 05