Status for de første 2 år med Natureman er afrapporteret til EU Kommissionen.

Publiceret 02-10-2019
Sekretariatet

LIFE IP NATUREMAN er et 8 årigt projekt. Der skal hvert andet år laves en opgørelse over fremdriften i aktiviteter, en status over økonomien i projektet samt en detaljeret planlægning for de næste 2 år.

Den endelige opgørelse for perioden 2018-2019 skal afrapporteres 1. marts 2020. Projektets forslag til ændringer i aktiviteter og økonomi skal dog fremsendes til EU Kommissionen senest 31. september 2019.