Til rådgivere

Konsulenter der ønsker at blive optaget på listen skal opfylde en række krav til kompetencer samt deltage i en fælles uddannelsesdag som projektet arrangerer.

Se betingelser for optagelse på liste over rådgivere her

Det er nødvendigt, at alle rådgivere, der ønsker at søge om optagelse på Listeordningen deltager i en uddannelsesdag og møde personligt. 

Første uddannelsesdag blev afholdt den 10. oktober 2019, hvor 18 konsulenter deltog og efterfølgende er optaget på listen over rådigvere.  

Næste uddannelsesdag bliver afholdt i 2020. Datoen er endnu ikke planlagt. Ønsker du at deltage i uddannelsesdag i 2020, kan du give besked til Naturstyrelsen Himmerland på e-mail til , så vil vi vende tilbage, når datoen er fastlagt. 

 

Link til dokumenter:

Bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje

Betingelser for optagelse på liste over rådgivere

Vejledning

Ansøgningsskema -  om optagelse på listeordningen

Kontraktudkast med bilag 1, -  Standardbetingelser, maj 2019

Udbetalingsskema

 

Dagsorden fra uddannelsesdagen den 10. oktober 2019 på Nordjyllands Landbrugsskole. 

Se dagsordenen for dagen her.

 

Annita Svendsen

Specialkonsulent
Himmerland

Birthe Sørensen

Kontorfuldmægtig
Himmerland