Til rådgivere

Konsulenter der ønsker at blive optaget på listen skal opfylde en række krav til kompetencer samt deltage i en fælles uddannelsesdag som projektet arrangerer.

Se betingelser for optagelse på liste over rådgivere her

Det er nødvendigt, at alle rådgivere, der ønsker at søge om optagelse på Listeordningen deltager i en uddannelsesdag og møder personligt. 

 

Link til dokumenter:

Bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje

Betingelser for optagelse på liste over rådgivere

Vejledning opdateret maj 2021 (version 2)

Ansøgningsskema -  om optagelse på listeordningen

Kontraktudkast med bilag 1, -  Standardbetingelser, maj 2019

Udbetalingsskema - opdateret maj 2021 (version 2)

 

Uddannelse vedr. Listeordningen:

Første uddannelsesdag blev afholdt den 10. oktober 2019, hvor 18 konsulenter deltog og efterfølgende er optaget på listen over rådigvere.  

Anden uddannelsesdag blev afholdt den 3. juni 2021. Du kan finde materialet fra dagen på siden om viden og uddannelse

Næste uddannelsesdag bliver afholdt i 2022.

Datoen er endnu ikke planlagt. Ønsker du at deltage i uddannelsesdag i 2022, kan du give besked til Naturstyrelsen Himmerland på e-mail til Obfuscated Email, så vil vi vende tilbage, når datoen er fastlagt. 

 

Annita Svendsen

Specialkonsulent
Himmerland

Birthe Sørensen

Kontorfuldmægtig
Himmerland